Dövizle Sözleşme Yasağı – Sorular ve Cevaplar

Türkiye’de uzun bir ekonomik istikrar döneminin ardından özellikle 2017 yılından beri Türk Lirası hızla değer kaybetmeye başladı. Paranın değer kaybı Ağustos 2018’den sonra daha da şiddetlendi. Bunun üzerine hükümet, ticari hayatı derinden etkileyecek bazı yeni düzenlemeler yaptı. İşte bu düzenlemelerle ilgili sıkça sorulan soruların cevapları:

Dövizle Sözleşme Yasağı Kimler İçin Getirildi?

Bu yasak, sadece Türkiye’de yerleşik kişilerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki sözleşmeleri için getirildi. Yani yurtdışındaki kişiler ve şirketler ile yapılacak her türlü sözleşmelerde dövizle fiyat kararlaştırmak serbesttir. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Türkiye’de yerleşiklerin kendi aralarındaki sözleşmeler için de bazı istisnalar belirleme yetkisi verilmiştir.

Dövizle Sözleşme Yasağı Hangi Sözleşmeler İçin Getirildi?

Yeni düzenleme ile aşağıdaki sözleşmelerde dövizle fiyat belirlenmesi yasaklandı:

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
  • Her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri
  • Finansal kiralama ve leasing sözleşmeleri
  • İş sözleşmeleri
  • Hizmet sözleşmeleri
  • Eser sözleşmeleri

Dövizle Sözleşme Yasağı Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor?

Dövizle sözleşme yasağı, cumhurbaşkanlığı kararı ile 13.09.2018’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 13.09.2018 tarihinden itibaren, yapılacak yukarıda anılan türdeki bütün yeni sözleşmeler dövizle bedel kararlaştırmak yasağına tabidir.

Eski Tarihli Sözleşmelerle İlgili Kalan Bakiye Ödemeleri Türk Parasına Çevrilecek Mi?

Kararname bu konuda açık bir düzenleme içermiyor. Ancak yürürlüğünden itibaren dövizle sözleşme yapılmasını sadece ileri dönük değil, geçmişe de geçerli olacak şekilde yasakladığına bakılırsa, sözleşmenin Türk parasına çevrilmesiyle birlikte, bakiye ödemeleri ve geçmişte yapılmış avans ödemelerinin de Türk parasına çevrilerek hesap edilmeleri isabetli olacaktır.

Dövizle Sözleşme Yasağına Aykırılık Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a göre, bu yasaklara aykırı hareket eden kişi, 3.000 Türk Lirasından 25.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. İdarî para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir. Cezanın tamamen kaldırılması genellikle mümkün olmayabilecektir.

Bu düzenlemelerle ilgili daha fazla ayrıntı ve güncellemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi açıklamalarını takip etmek önemlidir.

Türkiye’de dövizle sözleşme yasağı, ticari hayatı derinden etkileyen önemli bir konu olup, tarafların dikkatle takip etmesi gereken bir gelişmedir.

Related Posts

Call Now ButtonRufen Sie uns an